finanční pojem

Likvidita

Likvidita: Klíčový finanční pojem, který ovlivňuje ekonomiku

Co je likvidita? Likvidita je finanční pojem, který označuje schopnost přeměnit majetek na hotovost. Je to důležitý ukazatel finanční stability a flexibilitu subjektu. Vyjadřuje schopnost splácet závazky včas a bez problémů. Likvidita je klíčová pro podniky i jednotlivce, protože ovlivňuje jejich platební schopnost a...