ebit

Ebit

Ebit: Klíčový ukazatel zisku před zdaněním a úroky v oblasti financí

Co je ebit? Ebit je zkratka pro "zisk před zdaněním a úroky" a je klíčovým ukazatelem finančního výkonu společnosti. Tento ukazatel měří schopnost firmy generovat zisky pouze ze svého provozu, bez ohledu na daňové povinnosti a finanční náklady. Ebit se často používá k porovnání výkonnosti různých společností a je...