daňové přiznání

Přenesená Daňová Povinnost

Přenesená daňová povinnost: Jak správně vyplnit daňové přiznání

Co je přenesená daňová povinnost? Přenesená daňová povinnost je situace, kdy fyzická osoba nebo právnická osoba pověří daňového poradce nebo jinou osobu s odbornými znalostmi vyplněním a podáním svého daňového přiznání. To znamená, že plátce daně stále zůstává odpovědný za správnost údajů uvedených v...