daň z darů

Darovací Daň

Darovací daň: Co je to a jak vám může pomoci ušetřit peníze

Co je darovací daň a kdo je povinen ji platit? Darovací daň je daň, kterou platí fyzické i právnické osoby za převod majetku na jinou osobu bez nároku na protiplnění. V České republice je povinen ji platit ten, kdo obdrží dar nebo dědictví. Dárce či dědic jsou zpravidla osvobozeni od této povinnosti. Platba darovací daně...