Daňový kalendář 2019: Nezmeškejte žádné daňové povinnosti

Daňový Kalendář 2019

Rok 2019 je tady a s ním přichází i nové daňové povinnosti. Abyste se v nich neztratili, přinášíme vám úvod do daňového kalendáře pro tento rok. Každý měsíc bude mít své specifické daňové termíny, které je důležité dodržet. Připravte se na to, že vaše peněženka bude muset čelit různým daním a poplatkům. Buďte proto připraveni na splnění svých daňových povinností a nezmeškejte žádný termín!

Daňové povinnosti v lednu 2019

Lednový měsíc je obdobím, kdy se zaměříme na daňové povinnosti spojené s novým rokem. V první řadě je nutné podat daňové přiznání za minulý rok, a to do 31. ledna. Tato povinnost se týká fyzických osob, které mají příjmy z podnikání, pronájmu nemovitostí nebo kapitálových příjmů.

Další důležitou daňovou povinností v lednu je platba zdravotního pojištění. Zaměstnanci musí zaplatit pojistné za leden do 20. ledna, zatímco podnikatelé mají termín splatnosti do 31. ledna.

Pro firmy je také důležité uvést v účetnictví odpisy majetku za minulý rok. Tyto odpisy slouží k odepsání hodnoty majetku a snižují tak základ daně z příjmů.

V neposlední řadě je potřeba si všimnout změn ve spotřební dani na tabák a alkoholické nápoje. Od ledna 2019 dochází ke zvýšení sazby této daně, což může ovlivnit ceny těchto produktů.

Je důležité si uvědomit, že v případě nedodržení daňových povinností hrozí sankce a pokuty. Proto je nutné být včas a pečlivě plnit své daňové povinnosti.

Daňové povinnosti v únoru 2019

- Do 20. února musíte podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

- Pokud jste plátci DPH, musíte do 25. února podat kontrolní hlášení za měsíc leden 2019.

- Plátci daně z nemovitostí mají do 15. února lhůtu pro zaplacení první splátky této daně za rok 2019.

- V případě, že jste zaměstnavatelem, musíte do 15. února odeslat zaměstnanecké přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 na finanční úřad.

- Plátci silniční daně musí do konce února zaplatit druhou splátku této daně za rok 2019.

- Pro živnostníky platí termín pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) za čtvrtletí Q4/2018 do konce února.

Pamatujte si, že dodržení termínů je velmi důležité a vyhnutím se sankcím a pokutám.

Daňové povinnosti v březnu 2019

Březen je měsícem, kdy se některé daňové povinnosti dostávají do popředí. V první řadě je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok. Termín pro podání tohoto přiznání je do 1. dubna 2019. Dále je třeba zaplatit daň z nemovitosti, pokud jste vlastníkem nemovitosti a její hodnota přesáhla určenou hranici. Tato povinnost platí do 31. března 2019. Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty, musíte také podat kontrolní hlášení za minulý kalendářní rok do 25. března 2019. Mějte na paměti tyto termíny a nezapomeňte na své daňové povinnosti v březnu 2019!

Daňové povinnosti v dubnu 2019

Duben je měsícem, kdy se v České republice konají některé důležité daňové povinnosti. Jednou z nich je podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok. Tato povinnost se týká všech zaměstnanců, podnikatelů a dalších příjemců příjmů. Přiznání musí být podáno do 1. dubna 2019.

Další důležitou daňovou povinností v dubnu je placení daně z nemovitosti. Majitelé nemovitostí musí zaplatit tuto daň do 31. dubna 2019. Výše daně závisí na hodnotě nemovitosti a místním zvyklostem.

Pro firmy je v dubnu také důležité podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za první čtvrtletí roku 2019. Toto přiznání musí být podáno do 25. dubna 2019.

V neposlední řadě je v dubnu nutné zaplatit i daň ze silničního provozu za motorová vozidla, která jsou registrována na území České republiky. Termín pro zaplacení této daně je do konce dubna.

Je důležité si tyto daňové povinnosti v dubnu 2019 zaznamenat a dodržet termíny, aby nedošlo k případným sankcím či penále.

Daňové povinnosti v květnu 2019

Daňové povinnosti v květnu 2019 se zaměřují především na daň z přidané hodnoty (DPH). Do 25. května musí podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, podat daňové přiznání za předchozí kalendářní čtvrtletí. Toto přiznání je třeba podat elektronicky prostřednictvím systému EPO nebo datovou schránkou. Zároveň je nutné zaplatit DPH za dané období do 20. května. Pokud plátce DPH nepodá daňové přiznání včas, hrozí mu sankce ve formě pokuty a úroků z prodlení. Je proto důležité mít termín podání a platby pečlivě zaznamenán a dodržet ho.

Daňové povinnosti v červnu 2019

Daňové povinnosti v červnu 2019 se zaměřují především na daň z přidané hodnoty (DPH). Do 25. června je nutné podat daňové přiznání za květen a zaplatit DPH za tento měsíc. Pokud jste plátci DPH, musíte také odeslat kontrolní hlášení s údaji o provedených transakcích za květen. Další důležitou povinností je podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, které je třeba provést do 30. června. Nezapomeňte také na splatnost dalších daní, jako je daň z příjmu fyzických osob, kterou je třeba zaplatit do 15. června. Pamatujte si, že dodržování termínů pro podání a platbu daní je nezbytné a vyhnutí se jim může vést k pokutám a sankcím ze strany finančního úřadu.

Daňové povinnosti v červenci 2019

- Do 1. července je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2018.

- Pokud jste plátci DPH, musíte do 25. července podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za druhé čtvrtletí roku 2019.

- Plátci daně z nemovitosti mají termín do 31. července pro zaplacení první splátky daně za rok 2019.

- Fyzické osoby, které obdržely dividendy nebo jiné příjmy ze zahraničí, musí do konce července podat daňové přiznání k dani z příjmů ze zahraničního zdroje.

- Pokud jste zaměstnavatelem, měli byste do 20. července odeslat zaměstnanecká přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 na finanční úřad.

V červenci je tedy potřeba být pozorný a dodržet všechny daňové povinnosti, abyste se vyhnuli sankcím a nepříjemnostem s finančním úřadem.

Daňové povinnosti v srpnu 2019

- Do 20. srpna je nutné podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Toto se týká všech zaměstnanců, kteří mají jiné příjmy než pouze mzdu.

- Do 31. srpna je termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí za rok 2018. Tato povinnost platí pro majitele nemovitostí, jako jsou domy, byty či pozemky.

- Pro živnostníky a právnické osoby je také do 31. srpna poslední den pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) za druhé čtvrtletí roku 2019.

- V srpnu také platí povinnost zaplatit daň z nemovitosti za první pololetí roku 2019. Termín splatnosti je obvykle do 15. srpna.

Je důležité dodržet tyto termíny a povinnosti, aby nedošlo k sankcím a pokutám ze strany finančního úřadu. Pamatujte si, že správně vyplněné a včas podané daňové přiznání je klíčem k bezproblémovým vztahům s finančním úřadem.

Daňové povinnosti v září 2019

Daňové povinnosti v září 2019 se zaměřují především na podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Termín pro podání tohoto přiznání je do 1. října 2019. Pokud jste zaměstnanec a máte pouze příjmy ze zaměstnání, můžete využít možnost automatického vyúčtování daně, kterou provádí finanční úřad. V takovém případě nemusíte podávat daňové přiznání sami. Pokud ale máte i jiné příjmy, například z pronájmu nemovitosti nebo z podnikání, musíte daňové přiznání sami podat. Nezapomeňte také na platbu druhého zálohu daně z nemovitosti, který je splatný do konce září.

Daňové povinnosti v říjnu 2019

Daňové povinnosti v říjnu 2019 se zaměřují především na podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Termín pro podání tohoto přiznání je do 1. října 2019, pokud je daňový subjekt zastoupený daňovým poradcem. Pro ostatní fyzické osoby je termín pro podání do 2. listopadu 2019.

Další důležitou povinností v říjnu je platba daně z nemovitosti. Tato platba se týká majitelů nemovitostí a musí být uhrazena do konce měsíce. Výše daně závisí na hodnotě nemovitosti a místních sazbách stanovených obcemi.

V říjnu je také nutné podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) za třetí čtvrtletí roku 2019. Termín pro podání tohoto přiznání je do 25. listopadu 2019.

Pokud jste plátci silniční daně, nezapomeňte také na její platbu, která musí být provedena do konce října. Výše této daně se liší v závislosti na typu vozidla a jeho emisní třídě.

V říjnu je také vhodné začít připravovat podklady pro daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019, které bude muset být podáno v následujícím roce. Přesný termín pro podání tohoto přiznání bude upřesněn Finančním úřadem.

Je důležité si uvědomit, že neplnění daňových povinností může vést k sankcím a pokutám. Proto je nutné dodržovat termíny a správně vyplnit veškeré potřebné formuláře.

Daňové povinnosti v listopadu 2019

Daňové povinnosti v listopadu 2019 se zaměřují především na podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2018. Termín pro podání tohoto přiznání je do 1. listopadu 2019. Dále je třeba zaplatit daň z nemovitosti, která je splatná do 15. listopadu 2019. Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty, musíte také podat daňové přiznání k DPH za měsíc říjen do 25. listopadu 2019 a zaplatit odpovídající částku. Nezapomeňte také na pravidelné měsíční platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění, které jsou splatné do konce každého měsíce.

Daňové povinnosti v prosinci 2019

Daňové povinnosti v prosinci 2019 jsou zásadní pro každého daňového poplatníka. V tomto měsíci je třeba splnit několik důležitých povinností. První z nich je podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018. Toto přiznání musí být podáno do 1. dubna 2019, ale je možné ho podat již v prosinci a tak se vyhnout poslednímu okamžiku.

Další důležitou povinností je zaplacení druhého záložního platebního termínu daně z nemovitosti za rok 2019. Tento termín je stanoven na 31. prosince 2019 a platba musí být provedena do tohoto data. Je nutné si ověřit výši daně u příslušného finančního úřadu a zajistit její včasné uhrazení.

V prosinci také dochází k ukončení daňových povinností spojených s DPH (daň z přidané hodnoty) za uplynulý kalendářní rok. Pokud jste plátce DPH, musíte podat kontrolní hlášení za měsíc listopad a souhrnné hlášení za celý rok 2019. Tyto hlášení musí být podány do 25. ledna 2020.

Je důležité si uvědomit, že nesplnění daňových povinností včas může vést k sankcím a pokutám. Proto je nutné být pečlivý a dodržovat termíny stanovené finančními úřady. Pamatujte také na to, že při jakýchkoli nejasnostech či otázkách se můžete obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s vyřešením vašich daňových povinností.

V roce 2019 je důležité dodržovat všechny daňové povinnosti, abyste se vyhnuli případným sankcím a problémům s finančními úřady. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat termíny podání daňových přiznání a platby daní.

Je také důležité sledovat změny v daňových zákonech, které mohou ovlivnit vaše povinnosti. Informujte se u odborníků nebo prostřednictvím oficiálních zdrojů, abyste byli v obraze.

Pamatujte si, že daňový kalendář je jen orientační a mohou nastat individuální situace, které vyžadují odlišné termíny. V takovém případě konzultujte s finančním poradcem.

Nezanedbávejte své daňové povinnosti a plňte je včas. To vám ušetří stres a možné finanční problémy. Buďte odpovědnými občany a dodržujte platné zákony.

Sledujte i naše další články na téma daně a ekonomika, abyste se stali informovanými spotřebiteli a podnikateli. Děkujeme vám za přečtení tohoto daňového kalendáře 2019 a přejeme vám úspěšný rok bez daňových komplikací.

Publikováno: 04. 02. 2024

Kategorie: finance

Autor: Markéta Novotná

Tagy: daňový kalendář 2019 | kalendář pro daňové povinnosti